Stichting Red een Kind koos voor tijdsbesparing

Stichting “Red een kind” zet zich in voor het vergroten van kansen van kinderen.

Voor het overleg van het stichtingsbestuur en de raad van toezicht zocht men naar eenvoudige oplossing voor een redelijk bedrag. Geen mokerhamer om een zandkorrel te verbrijzelen, maar meer een pincetje om het voorzichtig op te pakken. Bij Petear vonden ze wat ze zochten.

Eenvoudig en waardevol

Het voorbereiden van vergaderingen kostte altijd veel tijd. Het maken van de agenda, het printen van de
stukken, het verspreiden daarvan. Hoewel alles op het netwerk stond, kon lang niet iedereen daar bij. Nu is het maken van een vergadering zo klaar, en kan iedereen altijd bij de stukken.

Beter voorbereid

Red een Kind is een organisatie vol reizigers. Er zijn altijd mensen onderweg naar projecten ver weg. Doordat nu alle vergaderingen papierloos zijn kan men zich ook onderweg voorbereiden. Dat maakt de vergaderingen een stuk efficiënter.
De mogelijkheid om aantekeningen te maken is ook zeer waardevol. Ook als mensen onverhoopt toch de
vergadering moeten missen, kunnen ze op die manier hun bijdrage leveren.

Jesca van Dijk
Directiemedewerker

Image mask
"Het voorbereiden van vergaderingen kostte altijd veel tijd. Nu is het maken van een vergadering zo klaar, en kan iedereen altijd bij de stukken."
Image overlay
Logo stichting Red een kind

Jesca van Dijk Directiemedewerker