Iedereen moet je website kunnen zien én horen

In de wet staan omschreven dat je digitale omgeving goed toegankelijk moet zijn voor mensen met een beperking of chronische aandoening. Dat geldt zowel voor je website, als je mobiele applicaties (apps) en intranetten. WIND Internet levert websites en intranetten volgens die wetgeving. We volgen de standaarden maar leveren ook prachtige producten zodat er zowel meegelezen als meegeluisterd kan worden met wat je online laat zien.

Waarom WIND Internet inschakelen voor webtoegankelijkheid:

  • Volgens wetgeving
  • Digitale toegankelijkheid
  • Technische oplossingen
  • Altijd up-to-date
  • Conform geldende standaarden
  • Advies
Wytze Hiemstra
Wytze Hiemstra