Verbindend forum voor inwoners Coevorden

Verbindend forum voor inwoners Coevorden

woensdag 24 september 2014

Het college van Coevorden wil in gesprek komen met de samenleving. Dit doet zij ‘offline’ door op stap te gaan in de gemeente (Coevorden Verbindttour), maar vanaf begin september ook op een online forum. Inwoners kunnen reageren op casussen en aangeven welke rol zij daarin zien voor zichzelf, of voor bedrijven, verenigingen en de gemeente.

Onderwerpen
Op de website is een forum ingericht met tien verschillende onderwerpen. De bibliotheek van de toekomst, aantrekkelijk vestigingsklimaat ondernemers, samen zorgdragen voor woon- en leefomgeving zijn een paar onderwerpen. En gereageerd wordt er. Weliswaar niet massaal, maar er komen ideeën en ideeën van inwoners, die zoekt het college. De onderwerpen ‘nieuwe bestemming leegstaande panden’ en ‘ nieuwe vormen van verbinding’ zijn het meest populair.

Realisatie
Het forum is een standaardfunctionaliteit die we in TYPO3 vaak gebruiken bij de intranetten. Voor de toepassing van het forum voor Coevorden Verbindt zijn wat specifieke wensen gerealiseerd. Zo kan bij een reactie aangegeven worden of er een rol is voor overheid, inwoners, bedrijven en/of maatschappelijke organisaties. Om SPAM te voorkomen wordt een ‘Captcha’ gebruikt.

Een paar aanpassingen in functionaliteit en een eigen vormgeving voor dit discussieplatform. Een mooie toepassing van de forumsoftware!

Nieuwsgierig? Kijk op www.coevorden.nl/verbindt