Wat klanten over ons zeggen...

Wat Veiligheidsregio Drenthe zegt over WIND Internet

De Veiligheidsregio Drenthe (i.o.) is begin 2012 aan de slag gegaan om een nieuw communicatie middel te ontwikkelen. Een intranet /extranet moest een belangrijk middel worden in de regionalisatie van de brandweer, waarbij de 12 korpsen en een regionaal bureau, per 1 januari 2014 in één regionale brandweerorganisatie moeten samengaan. Daarnaast moest het de Crisismanagement organisatie voor de twaalf Drentse gemeenten ondersteunen bij zowel de voorbereidingen als bij daadwerkelijke calamiteiten en crises. Vanaf het offerte stadium was het voor WIND Internet dus noodzakelijk zich in te leven in de doelen van het gewenste systeem: samenwerken in een complexe netwerkorganisatie en het uitwisselen van informatie tussen zowel interne als externe partners. Het resultaat is dat per april 2013 er een Extranet draait (genaamd MiEN, Mijn Extra Net) waaraan nu al ruim 1000 mensen gelinked zijn en er ruim 150 samenwerking pagina’s zijn aangemaakt. Medio september zullen ernaar schatting 2000 mensen in het Extranet kunnen en vullen de pagina’s zich razendsnel. Mede door de inzet van WIND Internet kan deze ontwikkeling gestalte krijgen. Er ligt nog wel een grote uitdaging te wachten: het verder ontwikkelen van functionaliteiten en ‘en passant’ de huidige bedrijfszekerheid vasthouden en borgen. Zo blijft het toekomstbestendig.

J.H.M. de Haas
Projectleider Extranet Veiligheidsregio Drenthe - Veiligheidsregio Drenthe
Wat Veiligheidsregio Drenthe zegt over WIND Internet