Veiligheidsregio Drenthe is een organisatie in Drenthe die zich richt op een veiliger Drenthe voor inwoners en bezoekers. De Veiligheidsregio werkt hiervoor samen met veel verschillende partners. Voor informatieuitwisseling tussen de partners is een extranet opgezet. In het filmpje is Hans de Haas, hoofd cluster beleid en bedrijfsvoering, te beluisteren. Hij vertelt over de persoonlijke begeleiding die zijn organisatie kreeg van WIND Internet.


Samenwerkingsverband

Partners zijn bijvoorbeeld politie, geneeskundige diensten, brandweer, waterschappen en defensie. Informatieuitwisseling en actuele informatie is in tijden van crises en rampen cruciaal. Een extranet biedt de oplossing. Aanvullende informatie over de crisismanagementorganisatie, draaiboeken, taakkaarten, een nieuwsbrief en meer is er te vinden. Zo’n 2.000 medewerkers kunnen inloggen op het extranet met de naam MiEn: Mijn Extra Net.


Rechten

Niet iedere gebruiker mag alles zien. MiEn is dan ook voorzien van een uitgebreid rechtensysteem. Elke gebruiker heeft verschillende rechten en rollen en ziet informatie afhankelijk van de rechten. Wat er op een pagina gedaan mag worden verschilt of de bezoeker geoormerkt is als kijker, lid of beheerder. Dit kan ingesteld worden per pagina.


Waarschuw mij

Wie toegang heeft tot MiEn kan zich abonneren op een pagina via 'waarschuw mij'. Bij elke mutatie op dit onderdeel ontvangt de gebruiker een mail. Actieve attendering van op wijzigingen op onderdelen van het extranet, door de gebruiken naar eigen wensen instelbaar!


Open source

Hans de Haas van de VRD benadrukt het voordeel van open source bij het tot stand komen van dit extranet. Veel technologie was al beschikbaar. Sommige onderdelen zijn op maat gemaakt of aangepast aan de eigen wensen. Hergebruik van modules scheelt veel in tijd en kosten!