Bedrijfsonwikkeling en procesoptimalistie

WIND Internet maakt o.a. websites en andere maatwerkoplossingen in Open sourcetechnieken voor met name overheden. Er wordt gewerkt met circa 20 medewerkers die thuis zijn in verschillende disciplines. De trend die waargenomen wordt is dat de klant steeds vaker snel een maatwerk oplossing of product geleverd wil zien en waarbij tevens de klant 1 aanspreekpunt wenst. Hierbij moet anders dan eerder multidisciplinair en fullservice richting klant gewerkt worden om een oplossing te vinden. Daarnaast hebben bestaande klanten steeds meer en grotere systemen draaien waarop aangebouwd moet worden of waarvoor een totaal nieuwe oplossing bedacht moet worden. Hierdoor worden projecten cumulatief complexer, staan deze onder grote tijdsdruk vanwege het feit dat het hier vaak primaire processen van klanten betreft, en moeten teams samengesteld worden welke met elkaar een oplossing moeten zien te vinden. Al met al is het beheersen van projecten geen sinecure meer en ligt er een levensgroot risico op de loer voor het verlies van rendement of ontevreden klant vanwege slecht projectmanagement.

Dit project moet er voor zorgen dat het bedrijf betere sturing behoud/krijgt op haar projecten en rendement en efficiency gewaarborgd blijven.

De werkzaamheden zullen bestaan uit de volgende onderdelen:
1.Inventariseren en structureren van de benodigde werkzaamheden. Dit wordt verwerkt in een plan van aanpak inclusief een tijdspad om tot een gedegen werkwijze te komen die ook op lange termijn zijn vruchten afwerpt.
2.Inventariseren en formuleren van de nieuwe manier van werken om zaken beter (efficiënter en effectiever) te laten lopen en mensen prettiger te laten werken en afnemers beter te bedienen.
• Inventarisatie en kritisch beschrijven van de processen en bepalen verdieping van de processen. Zowel operationeel als administratief.
• Nieuwe processen / procedures en bepalen methode van de vastlegging.
• Beschrijven van de deelprocessen.
• Optimaliseren van de operationele en administratieve processen van het bedrijf.
3.Management dashboard opzetten met de met KPI’s en stuurinformatie inclusief een ResultaatVolgSysteem en een jaarplan om zo grip te houden op de organisatie in een veranderende markt.