Aan het roer van je eigen loopbaan

Maak kennis met de Zundert Academy: de omgeving waarin de 150 medewerkers kunnen leren en ontwikkelen. Individueel, van elkaar en met elkaar. Waar men elkaar stimuleert in het groeiproces en kennis wordt gedeeld. WIND Internet zorgde voor de integratie van de omgeving in het bestaande intranet.

Een wendbare organisatie

“Zo'n 2,5 jaar geleden zijn we ons gaan ontwikkelen naar een meer wendbare organisatie”, vertelt Inge van Eekelen, organisatiecoach bij gemeente Zundert. “In die transitie hebben we het principe van afdelingen losgelaten, zijn we van functies naar rollen gegaan en daardoor op een andere manier met elkaar gaan werken. Daar was nog best wat moed voor nodig want we ruilden het MT in voor een compacte, tweehoofdige, directie. Toch was het een belangrijke stap. De maatschappij verandert en die maatschappij is toch waar je als gemeente je bestaansrecht aan ontleent. Daar moesten we in mee.”

Binnen de Zundert Academy wordt intensief ingezet op talentmanagement. Inge: “Daarbij gaan we er van uit dat mensen een zinvolle bijdrage willen leveren aan wat ze doen, en zich daarin willen ontwikkelen. Medewerkers hebben door hun eigen talenten en drijfveren te ontdekken voor zichzelf in kaart gebracht waarin zij het verschil zouden kunnen maken.” De Zundert Academy wordt ondersteund door een online platform voor medewerkers waar zij alle HRM-gerelateerde zaken terugvinden: zoals coaching, mobiliteit, opleidingen, en e-HRM. Medewerkers gaan zelf actief aan de slag via de Zundert Academy en waar nodig worden zij ondersteund door HRM-collega's en de organisatiecoaches. “Het is een andere manier van werken, en dat past bij de beweging van onze hele organisatie.”

Image mask
“Medewerkers gaan zelf actief aan de slag via de Zundert Academy"
Image overlay

Inge van Eekelen

Organisatiecoach gemeente Zundert