Toegankelijke website voor álle Leidenaren

De nieuwe website van gemeenteraad Leiden vervangt de oude website die al sinds 2013 in gebruik was. Tijdens het bouwen van de website is door de gemeenteraad al rekening gehouden met het toegankelijk maken van de website voor álle Leidenaren, ook degenen met een beperking. Het doel is om het toegankelijkheidscertificaat A (voldoet volledig) te behalen. Nog een mooie vorm van toegankelijkheid op deze site: het taalgebruik. Alle teksten op de website zijn of worden herschreven naar het taalniveau B1, het niveau dat 80% van de Nederlanders goed kan lezen.